ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูภาษาอังกฤษ (ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้) ... 15,000 - 40,000 สุราษฎร์ธานี
ครูวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้) ... 15,000 - 35,000 นครศรีธรรมราช
ครูคณิตศาสตร์ (ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้) ด... 15,000 - 40,000 สงขลา
ครูภาษาไทย (ปฏิบัติงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้) ด่วน... 15,000 - 40,000 สุราษฎร์ธานี
Total 4 lists.