ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ 30,000 - 40,000 พระนครศรีอยุธยา
จป.วิชาชีพ 26,000 ขึ้นไป พระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าฝ่าย 30,000 - 35,000 พระนครศรีอยุธยา
ผุ้จัดการโรงงานกล่องกระดาษ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับรองคุณภาพ 11,500 - 13,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 15 lists.