ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรมยา ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานปฏิบัติการ 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 12 lists.