ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรมยา ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 10,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่FoodScience 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานปฏิบัติการ 12,000 - 15,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน 12,000 - 15,000 นนทบุรี
Total 14 lists.