ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 10,000 - 15,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานขับรถส่วนกลาง 9,000 - 10,000 นนทบุรี
พนักงานขาย 10,000 - 19,000 นนทบุรี
Total 10 lists.