ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 10,000 ขึ้นไป นนทบุรี
พนักงานปฏิบัติการ 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 13 lists.