ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรมยา ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานปฏิบัติการ 12,000 - 15,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานขับรถ 9,000 - 10,000 นนทบุรี
พนักงานขับรถส่วนกลาง 9,000 - 10,000 นนทบุรี
Total 12 lists.