ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยพนักงานบัญชีอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.