ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Diamond Sales ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Java / .NET Programmer 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.