ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานแปลภาษาลาว/Lao Language 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (ประจำบริษัท) ต้องการด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่ รร.โสมาภาพัฒนา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้องการด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูปฐมวัย (อนุบาล) (สอนที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 25 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |