ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนกคลังและจัดส่ง 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD) 15,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการโรงงาน 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ประสานงานการขายและการตลาด 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.