ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Graphic Design (นักศึกษาฝึกงาน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง 17,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการซ่อมบำรุง 30,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 14 lists.