ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน จ.สมุทรสาคร 25,000 - 35,000 สมุทรสาคร
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
Total 7 lists.