ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน QC ตรวจสอบคุณภาพการผลิต 9,000 - 13,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานสมุทรสาคร) 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
วิศวกรไฟฟ้า (ออกแบบ,ควบคุมการติดตั้งระบบพลังงานแสง... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.