ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Accounting Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานที่อยุธยา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Administration (เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
International Coordinator /เจ้าหน้าที่ประสานต่างปร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.