ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซีมเมอร์ Seamer ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ Lab ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ นครปฐม
Total 3 lists.