ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างคุมเครื่องจักร(รายวัน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานบัญชี 9,000 - 15,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 6 lists.