ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานปฏิบัติงานส่วนบัญชี ฝ่ายการพาณิชย์การเงิน ป... 16,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร สิ่งของ และทำความสะอาด 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างงานสำรวจ ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางกรว... 13,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างงานเขียนแบบ ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บาง... 13,000 - 13,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่าย... 10,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 59 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |