ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วนมาก) ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงาน ธุรการ (ผู้พิการ) 9,000 - 15,000 นครปฐม
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ นครปฐม
Total 5 lists.