ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงานขับรถ (ด่วน) 9,000 ขึ้นไป นครปฐม
R&D Officer เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (LAB) ไม่ระบุ นครปฐม
พนักงาน ธุรการ (ผู้พิการ) 9,000 - 15,000 นครปฐม
Total 4 lists.