ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานติดตามหนี้ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Digital Marketing 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales (ประกันภัยรถยนต์) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.