ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Telesale ประกันภัยรถยนต์ 12,000 กรุงเทพมหานคร
Telesales (ประกันภัยรถยนต์) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ / Telesales (PA) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีบัญชี (AP) 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี(AR) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.