ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Tele Sales Representative 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Staff (สัญญาจ้าง 6 เดือน) 10,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Recovery Collector (Tele-Collector) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Data Entry (สัญญา 6 เดือน) 9,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.