ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
MIS Staff (เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลลูกค้า) 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.