ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Tele-Collect... 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.