ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเก็บเงินนอกสถานที่ (Collector) พังงา, พัทลุ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Tele-Collector 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.