ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 9,500 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน...(ด่วน) 9,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล...ด่วน! 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด...ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.