ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Bar Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Electrician (Light & Sound) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
คนขับรถ /Limousine Driver (Hummer Limousine) 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.