ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication... ไม่ระบุ นครราชสีมา
พนักงานขาย (ด่วน !!!!) ไม่ระบุ นครราชสีมา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ VM (ด่วน !!!!) ไม่ระบุ นครราชสีมา
ผู้จัดการร้าน (ด่วน !!!) ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 9 lists.