ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Web Programmer 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support (คลังสินค้า) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
CallCenter (ประจำคลังสินค้า DC) 8,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
วิจัยและพัฒนา (R&D) 13,000 - 17,000 ฉะเชิงเทรา
Total 11 lists.