ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เขียนบทความทางการตลาด /Creative Content... 18,000 - 25,000 ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการขายต่างประเทศ Oversea Pr... 25,000 - 35,000 ปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์การตลาด PUBLIC RELATION ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager 25,000 - 40,000 ปทุมธานี
Total 11 lists.