ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่งานแผนกลยุทธ์ สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาดฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางธุ... ไม่ระบุ นนทบุรี
(สัญญาจ้าง 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.)เจ้าหน้าที่ประจำหน่... ไม่ระบุ นครราชสีมา
Programmer คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร iMTM (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 33 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |