ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร iMTM (ภาษาอังกฤษดี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่งานแผนกลยุทธ์ สำนักอธิการบดี ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 25 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |