ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.สำรวจพื้นที่และบริการ (Safety) ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคล(HRM / HRD) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล ( แอร์ / ประปา / สุขาภิบาล ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างด้านงานโสตทัศนูปกรณ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |