ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการตลาดและขาย 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.