ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ด่วน) 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการโรงงาน (ยานยนต์) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 35,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 9,000 - 15,000 สระบุรี
Total 7 lists.