ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
งานวิจัยและพัฒนา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าบัญชีฝ่ายสินค้าคงเหลือ 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Development Officer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Planning Officer 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.