ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายขนส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน) 10,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Head Cook ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Cook 10,500 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 8,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.