ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยกุ๊ก 9,500 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Waiter/Waitress ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Head Cook ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายขนส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน) 10,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.