ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Waiter/Waitress (สาขา รัชดา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน) 10,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.