ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา แม่สอด 12,000 - 15,000 ตาก
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (เพชรบูรณ์) 9,000 - 13,000 เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา (สมุย) 10,000 - 15,000 สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (เชียงใหม่-เมือ... 9,000 - 13,000 เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (ลพบุรี) 9,000 - 13,000 ลพบุรี
Total 43 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |