ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ควบคุมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคุมเครื่องจักรฝ่ายยาปลอดเชื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ วุฒิ ม.6ขึ้นไป (รับสมัค... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Technician ( Material Sampling) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |