ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการและประสานงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุดิบ วุฒิ ม.6ขึ้นไป (รับสมัค... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Technician ( Material Sampling) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Technical Service Supervisor (Pharmacist) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.