ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ควบคุมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Maintenance Technician ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคุมเครื่องจักรฝ่ายยาปลอดเชื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |