ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า 12,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
EVENT Manager 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขาผู้บริหาร Secretary 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.