ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ AE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Bar Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Electrician (Light & Sound) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress (พนักงานเสริฟ) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.