ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Cashier 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ AE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Bar Manager 25,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.