ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ AE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Head Bartender ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Electrician (Light & Sound) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 15,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.