ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ AE ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PR Manager 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Waiter / Waitress (พนักงานเสิร์ฟ) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.