ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทำความสะอาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำหน่วยรถพยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (EMT-I / EMT-B) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.