ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร (ประจำสักนักงานบางบอน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานบางบอน) ด่ว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานจัดซื้อผักและผลไม้สด (ประจำสำนักงานบางบอ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย/เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (Modern Trade)... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Sales (ประจำสำนักงานบางบอน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.