ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความสะอาด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ( ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย... 15,000 กรุงเทพมหานคร
รักษาความปลอดภัย (ผู้พิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.