ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรายเดือน ช่างก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (ธุรกิจหมูปิ้ง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความสะอาด) ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขาย (รักษาความปลอดภัย) ด่วน! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.