ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการตลาด(เภสัชกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พี่เลี้ยงเด็ก ด่วนมาก.... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิเคราะห์เคมี (ประจำโรงงานอ่อนนุช 17) 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.