ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยวิเคราะห์ QC 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ(ปฏิบัติงาน อ่อนนุช 17 แยก ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้า /นักวิทยาศาสตร์ เคมี (จัตุรัส ชัยภูมิ) 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการตลาด(เภสัชกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.