ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Think Bey... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ไม่ระบุ นนทบุรี
ครู / อาจารย์ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 5 lists.