ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคล (ด้านการพัฒนาบุคคล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการและสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด (ดูแลด้านกระเช้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำร้านดอยคำ สาขา BTS ศาลาแดง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (On-ground Media) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.