ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สกลนคร
หัวหน้าแผนกบริหารผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด (ดูแลด้านกระเช้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย สาขา อาคารสินธรทาวเวอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย สาขา โรงพยาบาลรามาฯ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.