ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป ธุรกิจ บริษัททัวร์ 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
call center Inbound 12,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.