ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานโหลดสินค้าทางแอร์ ประจำสาขาท่าอากาศยานสุวรร... 9,000 - 12,000 สมุทรปราการ
พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำสาขาเจ้าคุณทหาร (ลาดกระ... 9,000 - 13,000 สมุทรปราการ
Customer Service Sea Import-Export Clearance ประจำ... 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Care Team ประจำสาขาประตูน้ำ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive ประจำสาขาสะพานใหม่ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.