ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายกรุงเทพปริมณฑล 9,000 - 12,000 สมุทรสาคร
พนักงานขาย ภาคตะวันออก 9,000 - 12,000 ระยอง
พนักงานขายภาคกลาง 9,000 - 12,000 ราชบุรี
พนักงานขาย เขตภาคอีสาน 9,000 - 12,000 อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.