ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการทางเทคนิค 15,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารการตลาด 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.