ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย (สัมภาษณ์รู้ผลทันที) 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาจีน (คนไทย) ด่วน 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Online (ด่วน) สัมภาษณ์รู้ผลทันที 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.