ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ล่ามภาษาจีน 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการเซลล์ 50,000 - 100,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.