ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เซลล์ออนไลน์ 10,000 - 50,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
กราฟฟิกดีไซน์และเว็ปไซด์ 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.