ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
จนท.ตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 8 lists.