ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและ QMR ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เทเลเซลล์ 10,000 - 15,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชืพ 14,000 - 16,500 สมุทรสาคร
Total 10 lists.