ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน(ด่วน) 10,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ด่วนมาก) 15,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย(ด่วนมาก) 12,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายผลิต(ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |