ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;เงินเดือน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (Project Sales) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายโชว์รูม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.