ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ด่วนมาก+++) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยกรรมการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง (ด่วนมากที่สุด+++) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 71 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |