ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales เครดิต กท. (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขายประจำห้าง / ร้านค้า (PC) ด่ว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Merchandiser (ด่วนมาก) ประจำ กท. / ตจว. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (ประจำโชว์รูมอนุสาวรีย์ชัยฯ ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.