ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย (ประจำโชว์รูมอนุสาวรีย์ชัยฯ ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก PC (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าพนักงานขาย เขต กท. (Sales Supervisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขายประจำห้าง / ร้านค้า (PC) ด่ว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.