ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย (ประจำโชว์รูมอนุสาวรีย์ชัยฯ ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales เครดิต กท. (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขายประจำห้าง / ร้านค้า (PC) ด่ว... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดเรียงสินค้า (ด่วนมาก) ประจำ กท. / ตจว. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.