ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
(มาสมัครด้วยตนเอง) พนักงานรายวัน ขับรถจักรยานยนต์ ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการจัดซื้อ และประสัมพันธ์ 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Co-Producer Event (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales&Marketing; Manager (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ใ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Account Executive (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์การขายใน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.