ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Co-Producer Event (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Producer Even (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ Org... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Account Manager (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจ O... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales&Marketing; Manager (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ใ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Account Executive (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์การขายใน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.