ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนเส้นทาง (Supervisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Producer (Event) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Co-ordinator (เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Service (Event) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.