ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call Center 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างติดตั้ง ไม่ระบุ ภูเก็ต
วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ระบุ ภูเก็ต
หัวหน้าสาขา ไม่ระบุ ภูเก็ต
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ / ไฟฟ้า ไม่ระบุ ภูเก็ต
Total 13 lists.