ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการจัดส่งสินค้า 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 12,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปิดงบการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.