ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.