ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูฝึกพัฒนาระบบงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 20,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ครูฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงาน PM 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.