ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขับรถผู้บริหาร ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 8 lists.