ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ (ประกันวินาศภัย) ประจำสำ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมฉ้อฉล/ พรบ. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ 15,000 - 19,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน (สำนักงานใหญ่ : สาทร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.